Header image

Dołącz Do Programu

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do programu, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, aby omówić dalsze szczegóły dot. przyznania certyfikatu.

 Zasady przystąpienia do programu:

  1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do organizatora programu – za pomocą strony www.

  2. Weryfikacja kandydata na uczestnika programu przez GO-leasing – zgodnie z Regulaminem programu oraz zasadami weryfikacji.

  3. Akceptacja Regulaminu programu przez kandydata oraz zawarcie umowy o udzielenie certyfikatu „Wiarygodny Dostawca” z organizatorem programu, firmą GO-leasing.