Header image

2016-04-08

Przedsiębiorcy rozważający zakup samochodu osobowego często pytają, czy korzystniejszy będzie zakup na kredyt, czy użytkowanie auta w leasingu operacyjnym.

Odpowiedź na postawione pytanie zależeć będzie od szczegółowych warunków kredytu i leasingu, tego czy nabywane auto jest nowe czy używane oraz od uwarunkowań leżących po stronie przedsiębiorcy, takich jak forma opodatkowania, oczekiwana zyskowność przedsiębiorstwa, zasoby gotówkowe itp.

 

Z naszych wyliczeń wynika, (co pewnie nikogo nie zdziwi ), że zazwyczaj korzystniejszy jest leasing.

Najwyraźniej różnicę na korzyść leasingu w porównaniu z kredytem, a nawet z zakupem za środki własne, widać w przypadku aut drogich.
Dokonaliśmy porównania przepływów pieniężnych związanych z obsługą kredytu i leasingu w okresie 5 lat dla 2 samochodów o wartości odpowiednio 80.000 zł netto (98.400 zł brutto z VAT) oraz 200.000 zł netto (246.000 zł brutto z VAT)
 
Założyliśmy, że:
 • przedsiębiorca jest opodatkowany liniowo i jest płatnikiem VAT,
 • auta są nowe (okres amortyzacji wynosi 5 lat)
 • okres leasingu 5 lat, 
 • opłata wstępna 10%,
 • wykup 1%,
 • kredyt na 5 lat, spłacany w równych ratach miesięcznych,
 • prowizja od kredytu wynosi 5 proc.,
 • wkład własny wynosi 10 proc.,
 • oprocentowanie 5% p.a.

Wyniki naszej analizy prezentujemy w tabeli:

leasing kredyt

Z wyliczeń wynika, że efektywny koszt zakupu :

 • w każdym przypadku jest niższy niż cena brutto,
 • dla samochodu osobowego o wartości 98.400 zł brutto, sfinansowanego w kredycie jest o ponad 5.000 złwyższy niż w leasingu.
 • auta o wartości 200 tys. zł w kredycie jest o ponad 35.00 zł wyższy niż w leasingu.

Widać więc wyraźnie, że korzystanie z leasingu jest szczególnie opłacalne w przypadku droższych modeli samochodów.

Przedsiębiorca kupując samochód osobowy (w kredycie) musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami przy naliczaniu amortyzacji. Dotyczy to aut, których wartość jest wyższa niż 20 tys. EUR (według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania).
W takiej sytuacji wartość początkowa auta do celów amortyzacji jest ograniczona do równowartości kwoty 20 tys. EUR i do kosztów w postaci amortyzacji nie można zaliczyć nadwyżki ponad tę kwotę.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak samochodów sfinansowanych w leasingu operacyjnym , gdyż w tym przypadku leasingobiorca nie jest właścicielem auta i nie dokonuje jego amortyzacji.
Udostępnienie auta na podstawie umowy leasingu dla celów podatkowych traktowane jest jako usługa i w związku z tym przedsiębiorca może bez ograniczeń zaliczyć w koszty całość płatności wynikających z umowy tzn. opłaty wstępnej, rat leasingowych i pozostałych opłat.
 
Jacek Ulowski
Dyrektor Oddziału
☎ 883 699 122