Header image

2016-03-05

W roku 2015 mieliśmy doczynienia z bardzo wysoką dynamiką wzrostu finansowania transportu ciężkiego, bo aż 18,2 % przy całkowitej wartości aktywów przeliczonej na 13,5 mld zł.

Ta istotna dla rozwoju gospodarki branża większość swoich aktywów sfinansowała leasingiem.

Ponad połowa z nich to ciągniki siodłowe, jedną piątą stanowił naczepy i przyczepy, 15% to pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony.

Na uwagę zasługują wzrosty w zakresie eksportu - do samych Niemiec zaopserwowano wzrost 11%.

Branża jest stabilna i to mimo różnych wahań rynkowych, co szczególnie cieszy. Na pozytywną koniunkturę nie wpłynęły zawirowania w określaniu płacy minimalnej w Niemczech czy embargo ze strony Rosji, które bądź co bądź, szczególnie miało znaczenie dla polskiej branży, która jest liderem na trasach powyżej 2 ty km (w skali Europy) czyli właśnie głównie do Rosji.

W połowie lutego zawarto porozumienie dotyczące zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe. Wiceminister Jerzy Schmit zawarł w tej sprawie tymczasowe porozumienie do 15 kwietnia 2016 r.