Header image

2016-04-15

Aby podatnik mógł odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z samochodem, który przed sprzedażą będzie służył do jazd testowych, musi złożyć VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów. Tak wynika z pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 sierpnia 2014 r.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca – w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków na nabycie paliwa do napędu samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży, jeśli służył on przed tą odsprzedażą jako pojazd przeznaczony do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych – ma obowiązek prowadzenia w odniesieniu do tego pojazdu ewidencji jego przebiegu.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że od wydatków dotyczących nabycia paliwa do samochodu osobowego (wykorzystywanego do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych) przysługuje mu prawo do odliczenia 100% VAT.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy, katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy, obejmuje m.in. nabycie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tych pojazdów. Bezsprzecznie ponoszone przez Stronę wydatki dotyczące nabycia paliwa związane są z konkretnym samochodem. Tym samym ponoszonych kosztów nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy wydatki takie dotyczą użytkowania konkretnego pojazdu, a przesłanka ta została wymieniona w art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wnioskodawcy nie przysługuje również ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wydatków poniesionych na paliwo związane z używaniem samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych.

Należy zaznaczyć, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., Wnioskodawcy nie przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia paliwa, przeznaczonego do napędu samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych. Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającego z faktur dotyczących kosztów paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych przysługiwać będzie od dnia 1 lipca 2015 r., co wynika z ww. art. 86a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej.

Tak więc odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na nabycie paliwa, przeznaczonego do napędu samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, nie można dokonywać z pominięciem regulacji zawartych w treści art. 86a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w odniesieniu do wydatków ponoszonych na zakup paliwa w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia paliwa przeznaczonego do napędu samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych. Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającego z faktur dotyczących kosztów paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, przysługiwać będzie od dnia 1 lipca 2015 r., co wynika z ww. art. 86a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej.

Źródło: Infor