Header image

2016-03-18

Samochodów przewożących świeżą żywność nie obowiązują zakazy ruchu w święta. W przypadku przewozu w temperaturze kontrolowanej żywności z określonym terminem spożycia ograniczenia w ruchu już obowiązują, ale ich wymiar zależy od kraju, przy czym czasem są to przepisy bardzo szczegółowe w jednych aspektach, mniej w drugich.

Na przykład w Czechach obowiązuje ograniczenie w zakresie przewozu mrożonego mięsa, ale do końca nie określono, czy np. mrożone ryby do niego się zaliczają.

Zwiększone zapotrzebowanie na mrożone produkty spożywcze szczególnie podczas świąt czyni rynek bardzo sezonowym. Rynek ten cechuje nierównowaga, szczególnie po gwałtownym spadku popytu po świętach oraz obowiązujących nadwyżkach podażowych. De facto okresy świąteczne w przypadku transportu chłodniczego, które pozornie mogą wydawać się czasem rynkowej obfitości, powodują rozchwianie rynku, a poprzez występującą nierównowagę w rzeczywistości nie generuje dodatkowych przychodów.

W przypadku transportu żywności z długim okresem przydatności do spożycia już obowiązują kierowców zakazy ruchu, które wpływają znacząco na organizację czasu pracy.